Vrijwilligerswerk

Met vrijwilligerswerk hoop ik een nuttige bijdrage te leveren aan de maatschappij. Dat er voor mij geen plek is op de arbeidsmarkt, betekent niet dat ik niets kan. Vrijwilligerswerk geeft structuur aan mijn leven, het werk dat ik doe doet er toe en dat geeft voldoening.

Vanaf 2001 tot nu doe ik in meer of mindere mate vrijwilligerswerk voor de atletiekverenigingen waar ik lid van ben. Vanaf 2016 ben ik vrijwilligerswerk gaan doen voor diverse stichtingen die zich bezighouden met het welzijn van mensen met een beperking of ouderen.